caption="false" />

Vítejte na webových stránkách ČSSD Brno-Kohoutovice.

Najdete zde aktuální informace o našich aktivitách v Brně-Kohoutovicích a kandidátech ČSSD za Brno-Kohoutovice.

 


 

Investiční akce v Kohoutovicích

Po 22.09.2014 11:50

Tisková zpráva

Díky získaným prostředkům ve výši 3,5 mil. Kč od Ministerstva pro místní rozvoj z programu „Regenerace panelového sídliště“ a po zapojení vlastních finančních prostředků městské části ve výši 2 mil. Kč, jsme mohli v měsíci srpnu a září t.r. realizovat dvě investiční akce, a to rekonstrukci prostranství v areálu nákupního centra „Lipsko“ v Kohoutovicích.

V rámci této akce byl odstraněn původní a již nevyhovující asfaltový povrch a na celé prostranství byla položena zámková dlažba v kombinaci se žulovými kostkami. Součástí akce byla také dodávka mobiliáře – lavičky, odpadkové koše a na základě požadavků občanů byly na prostranství vysázeny nové listnaté stromy a uprostřed vzniklého náměstíčka byl vytvořen  záhon, kde budou vysazovány květiny. Úpravou tohoto prostranství vzniklo důstojné místo pro pořádání kulturních a společenských akcí. Tato akce byla ukončena a předána občanům do užívání v pondělí dne 15.09.2014.

Další investiční akcí ze získaných prostředků, která v tomto čase vrcholí, je rekonstrukce sportovního hřiště na ul. Bellova „u vodojemu“. Nově je sportoviště rozděleno na tři části – 1. Multifunkční oplocené sportoviště pro veškeré míčové hry, které je vybaveno brankami a basketbalovými koši, o ploše 275 m2, druhou částí je cvičební prostor o výměře 245 m2, které bude vybaveno pěti venkovními posilovacími stroji pro občany různého věku. Zde si budou moci pod širým nebem a v krásném zeleném prostředí procvičit svoje tělo a třetím prostorem, který vznikne je travnatá část s pingpongovými stoly o ploše 280 m2. Termín dokončení celé akce je plánován na 30.09.2014,

Poslední investiční akcí, která již byla v září t.r. dokončena je zateplení budovy střediska volného času Legáto na ul. Stamicova s následnou finální úpravou zahrady celého areálu, kde byly opraveny veškeré chodníky, dosázena zeleň a provedena výměna oplocení celého areálu. Finální tečkou je osázení areálu stromy a keři. Akce byla realizována díky finanční podpoře města Brna a Jihomoravského kraje. Statutární město Brno zaplatilo ze svých prostředků 5 mil. Kč, Jmk poskytl dotaci ve výši 500 tis. Kč. I tato akce dokazuje velmi dobrou spolupráci čelných představitelů statutárního města Brna, Jihomoravského kraje a vedení městské části Kohoutovice.

 

Petr Šafařík
starosta MČ Brno-Kohoutovice