caption="false" />

Vítejte na webových stránkách ČSSD Brno-Kohoutovice.

Najdete zde aktuální informace o našich aktivitách v Brně-Kohoutovicích a kandidátech ČSSD za Brno-Kohoutovice.

 


 

Kohoutovice: Oprava prostranství před ZŠ Brno-Pavlovská 16 a rekonstrukce dalšího dětského hřiště

Po 14.11.2011 00:00

Díky dotaci z programu na regeneraci panelových sídlišť , kterou jsme získali z MMR , jsme mohli v Kohoutovicích v roce 2011 realizovat rekonstrukci dalšího dětského hřiště a kompletně opravit prostranství před ZŠ Brno-Pavlovská 16. Obě tyto akce budou ukončené a předané k užívání 16.11.2011.

Rekonstrukce dětského hřiště mezi ulicemi Žebětínskou a Uličkou obsahovala vybourání stávajícího betonového podkladu , odstranění starého oplocení , zbourání betonové zdi a likvidaci starých laviček. Po ukončení bouracích prací zde vzniklo hřiště s asfaltovým povrchem o celkové ploše 420 m2,které je celé opocené sítěmi o výšce čtyř metrů. Oplocení zabrání vykopávání míčů z hřiště a učiní tak hru bezpečnější pro sportující , ale také pro kolemjdoucí občany. Hřiště je vybaveno koši na košíkovou a brankami na minikopanou. Jsou zde nainstalované čtyři nové lavičky a tři odpadkové koše. Prostor kolem hřiště byl upraven navezenou zeminou a osetý trávou.

Při kompletní opravě veřejného prostranství před ZŠ Brno-Pavlovská 16 bylo odstraněno 1700 m2 již nevyhovujícího asfaltového povrchu, vybourané přístupové schodiště k ZŠ, odstraněny staré obrubníky a vybouráno 400m2 betonu .

Nově byly osazené veškeré obrubníky , položeno 1300m2 zámkové dlažby a 400 m2 dlažby zatravňovací. Jedno přístupové schodiště bylo vybudované nové a další tři kompletně zrekonstruované. Rekonstruovaly se dvě nájezdové rampy a postupným mírným navýšením povrchu se stal vstup do školy bezbariérovým.

Po opravě zde vzniklo prostranství ze zámkové dlažby s barevným vzorem a tři ostrůvky se zatravňovací dlažbou , ve kterých je vysázeno osm stromů. Dále je na prostranství zabudováno 23 nových laviček a 8 košů.

Nově vzniklé prostranství nám pomůže dočasně nahradit chybějící náměstí v Kohoutovicích.

Náklady na výše uvedené akce jsou 3.113.000,-Kč. Částku ve výši 2.179.000,-Kč jsme získali z MMR a částku 934.000,- Kč hradíme z rozpočtu MČ Brno-Kohoutovice.

Petr Šafařík, starosta MČ Brno-Kohoutovice