caption="false" />

Vítejte na webových stránkách ČSSD Brno-Kohoutovice.

Najdete zde aktuální informace o našich aktivitách v Brně-Kohoutovicích a kandidátech ČSSD za Brno-Kohoutovice.

 


 

V Kohoutovicích se připravuje výstavba radiokomunikační věže s 30 metrovou vyhlídkovou plošinou.

Po 11.04.2011 00:00

Lokalita Hobrtenky je dlouhodobě územním plánem města Brna určena pro výstavbu telekomunikační stavby.

Zhruba před pěti lety, společnost, která vlastní v uvedené lokalitě pozemky, vhodné pro tento záměr, zahájila projektovou a inženýrskou činnost s cílem vystavět v lokalitě Hobrtenky telekomunikační věž, která by sloužila k poskytování telekomunikačních služeb pro Brno a okolí. Věž bude mít po dokončení 93,6 metrů a součástí věže je ve výšce 30 metrů vyhlídková plošina, která bude v letních měsících přístupná pro veřejnost a vzhledem k poloze Kohoutovic je zde očekáván nádherný výhled. Ke konci roku 2009 bylo vydáno stavební povolení, umožňující investorovi zahájení stavby.

V letošním roce se investor rozhodl pokračovat ve svém záměru, vybudovat telekomunikační věž, o čemž informoval starostu městské části Brno -Kohoutovice Petra Šafaříka. V současné době byly zahájeny přípravné práce pro realizaci stavby. Občané, kteří využívají lokalitu Hobrtenky k procházkám, cykloturistice a odpočinku si jistě všimli změny u rozcestníku turistických cest Hobrtenky (přeplocení, vykácení dřevin), jež souvisela s reálným vytyčením hranic pozemků určených k výstavbě telekomunikační věže. Veškeré práce byly prováděny pod přísným dozorem odpovědných pracovníků společnosti Lesy města Brna, a.s.

Výstavba telekomunikačního objektu by měla být zahájena v prvním pololetí tohoto roku a její hlavní část ukončena s příchodem zimy. V následujícím roce se plánuje dokončení celé stavby včetně již zmiňované vyhlídkové plošiny pro návštěvníky dané lokality, která se v kombinaci s naučnou stezkou vedoucí v této lokalitě stane zajímavým zpestřením nejen pro občany Kohoutovic.

Vedení MČ Brno-Kohoutovice si je vědomé, že zejména během výstavby dojde k částečnému narušení klidného prostředí v lokalitě, spojeného se zvýšeným pohybem techniky a pracovníků a proto starosta MČ Petr Šafařík na společné schůzce se zástupci investora zdůraznil požadavek MČ provádět výstavbu co nejohleduplněji k místu samotnému i k blízkému okolí. Příslušné odbory MČ Brno-Kohoutovice budou provádění výstavby řádně dozorovat a v případě porušení dohod okamžitě sjednají nápravu. Telekomunikační stavba bude po uvedení do provozu bez trvalé obsluhy a tudíž se pohyb techniky a pracovníků omezí na nezbytně nutnou dobu a to v případě instalace technologie či provádění servisu a údržby.

Petr Šafařík, starosta MČ Brno-Kohoutovice