caption="false" />

Vítejte na webových stránkách ČSSD Brno-Kohoutovice.

Najdete zde aktuální informace o našich aktivitách v Brně-Kohoutovicích a kandidátech ČSSD za Brno-Kohoutovice.

 


 

Volební program 2014

St 06.08.2014 11:26

Senátní a komunální volby 2014

1         Bydlení

 1. Podpora zpětného investování rozumně stanoveného nájemného do kvalitní údržby domů a bytů.
 2. Zahájení kompletní rekonstrukce bytových jader v obecních bytech.
 3. Pokračování výměny výtahů v obecních domech.
 4. Instalace výtahů do domů, kde ještě nejsou.

 

2         Školství

 1. Dokončení kompletní regenerace a zateplení mateřských škol se zaměřením na energetické úspory.
 2. Zaměření na modernizaci stávajícího vybavení mateřských a základních škol včetně školních zahrad.
 3. Rozšíření kapacity mateřských škol o 25 dětí.

 

3         Společenský život

 1. Výstavba společensko-kulturního centra se sálem pro 300 návštěvníků, podzemním parkovištěm a v horní části novými prostory pro radnici městské části s ohledem na dostupnost obyvatel.
 2. Podpora rozvíjení tradic a veškerého společenského života v obci.

 

4         Veřejné prostranství, hřiště a sportoviště

 1. Úprava prostranství před budovou Libušina tř. 4 (bývalé zdravotní středisko).
 2. Úprava prostranství před ZŠ Chalabalova.
 3. Pokračování kompletní rekonstrukce chodníků.
 4. Pokračování kompletní rekonstrukce stávajících dětských hřišť a sportovišť.
 5. Vyčlenění vyšších finančních prostředků na údržbu stávajících, již zrekonstruovaných, hřišť.

 

5         Doprava

 1. Vytipujeme vhodné lokality pro výstavbu garážových domů a podpoříme jejich realizaci.
 2. Prověříme vhodné lokality na výstavbu veřejných parkovišť, avšak bez dopadu na veřejnou zeleň v městské části, a následně zahájíme jejich výstavbu.
 3. Vybudujeme další osvětlené přechody pro zvýšení bezpečnosti občanů.
 4. Provedeme audit průjezdnosti chodníků pro kočárky a imobilní spoluobčany a podle jeho výsledků budeme realizovat úpravy nevyhovujících míst.

 

6         Rozvoj

 1. Podpora rekultivace a výstavby v lokalitě „stavební dvůr“, především zaměřené na výstavbu rodinných a bytových domů, urbanisticky citlivě začleněných do stávající výstavby.
 2. Zaměření na získávání dalších finančních prostředků z rozpočtu Statutárního města Brna, Jihomoravského kraje i centrálních orgánů.
 3. Zřízení cyklo a online stezek v návaznosti na trasy přilehlé k naší městské části a podle Územního plánu města Brna.
 4. Audit bezpečnostní situace na území městské části a návrh opatření k jejímu zlepšení, především návrh ke zřízení kamerového systému.